Busca

426 resultados totais

Este procedemento pretende reflectir as actuacións que deben levar a cabo os profesionais para a correcta administración de fármacos por vía inhalatoria, e para o manexo dos dispositivos necesarios para a dita administración da medicación...

Castelán

Este procedemento pretende reflectir as actuacións que deben levar a cabo os profesionais para a correcta administración de fármacos por vía inhalatoria, e para o manexo dos dispositivos necesarios para a dita administración da medicación...

Galego

Este procedemento pretende documentar as accións que se van realizar para a administración segura e eficaz dos medicamentos por vía rectal con fins terapéuticos, preventivos ou diagnósticos. Publicarase no portal Femora do Servizo Galego de Saúde...

Castelán

Ao longo deste monográfico explícase cal é a orixe da necesidade de avaliar a pegada de carbono, as emisións de gases de efecto invernadoiro e o cambio climático, e como repercuten na viticultura.

Galego
Autor/a
Díaz
Fernández
Ángela
|
Autor/a
Castiñeiras
Gallego
Beatriz
|
Autor/a
Vázquez
Arias
Anxo
|
Autor/a
Grana
Caneiro
María
|
Autor/a
Buitrón
Barrio
Luis
|
Autor/a
Díaz
Losada
Emilia

O monográfico nº 10 da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia está dedicado á variedade Brancellao, unha vide tinta, de cultivo ancestral, prefiloxérica, e unha das variedades máis cultivadas, sobre todo no Ribeiro, Amandi, Quiroga, Lemos...

Galego
Autor/a
Casares
Gándara
José Manuel
|
Autor/a
Castro
González
Manuel
|
Autor/a
C.
Do Souto
Marcos

O monográfico nº 9 da Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia está dedicado ao viño tostado, un viño doce elaborado tradicionalmente en Galicia con uvas parcialmente pasificadas a cuberto en condicións naturais, no cal, nos últimos anos,...

Galego