Busca

363 resultados totais

Autor/a
Lamelas
David
|
Autor/a
Arnatt
Keith
|
Autor/a
Broodhaers
Marcel
|
Autor/a
Brouwn
Stanley
|
Autor/a
Buren
Daniel
|
Autor/a
Burgin
Victor
|
Autor/a
Clura
Michel
|
Autor/a
Gilbert&George
|
Autor/a
Latham
John
|
Autor/a
R. Lippard
Lucy
|
Autor/a
Maloney
Martin
|
Autor/a
M. Reise
Barbara
|
Autor/a
Weiner
Lawrence
|
Autor/a
Wilson
Ian
|
Tradutor/a
Riveiro
Costa
Jesús
David Lamelas. Publicación

En novembro de 1970 o artista arxentino David Lamelas editou por primeira vez Publication, un libriño sen ilustracións con textos de Keith Arnatt, Robert Barry, Stanley Brouwn, Daniel Buren, Victor Burgin, Michel Claura, Gilbert & George,...

Galego
Autor/a
Lamelas
David
|
Autor/a
Arnatt
Keith
|
Autor/a
Broodhaers
Marcel
|
Autor/a
Brouwn
Stanley
|
Autor/a
Buren
Daniel
|
Autor/a
Burgin
Victor
|
Autor/a
Clura
Michel
|
Autor/a
Gilbert&George
|
Autor/a
Latham
John
|
Autor/a
R. Lippard
Lucy
|
Autor/a
Maloney
Martin
|
Autor/a
M. Reise
Barbara
|
Autor/a
Weiner
Lawrence
|
Autor/a
Wilson
Ian
|
Tradutor/a
Riveiro
Costa
Jesús
David Lamelas. Publicación

En novembro de 1970 o artista arxentino David Lamelas editou por primeira vez Publication, un libriño sen ilustracións con textos de Keith Arnatt, Robert Barry, Stanley Brouwn, Daniel Buren, Victor Burgin, Michel Claura, Gilbert & George,...

Castelán

O programa Femora recolle procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Protocolizar os coidados confórmase como instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas...

Romaní

O programa Femora recolle procedementos estandarizados, con evidencia científica, para os profesionais do Sergas.
Protocolizar os coidados confórmase como instrumento indispensable de soporte para a práctica clínica. Entre as súas numerosas...

Galego