Busca

102 resultados totais

Ensaio que nos presenta os idiomas oficiais de España, a súa xénese e a súa historia, tendo en conta as diferentes invasións e pobos que nos habitaron, e como a construción, evolución e convivencia dos diferentes idiomas foron configurando as...

Galego
Autor/a
Moreno
Mª Victoria

Obra en que se recollen e describen as características do verso e da prosa establecendo as súas diferenzas, definindo, no caso do verso, os seus elementos máis esenciais como son a rima, a medida, a estrofa... e analizando a prosa desde os seus...

Galego
O tesouro acobillado

Unha noveliña curta de cariz autobiográfico e colección de relatos espallados en revistas galegas da Terra e da emigración cubana de primeiros do século XX. Estudo introdutorio de César Camoira Vega.

Galego
Autor/a
Ferreirós
Espinosa
Carlos
|
Editor/a literario/a
Requeixo
Cuba
Armando
O legado dos Valladares de Vilancosta

Extensa monografía sobre a familia Valladares, que inclúe valiosos documentos biográficos e literarios tanto do intelectual Xosé Dionisio Valladares coma do seu fillo, o escritor Marcial Valladares Núñez, a súa irmá a poeta Avelina Valladares...

Galego
Informe de literatura 2016

Edición CD de carácter bibliográfico que recolle a reprodución literaria galega anual tanto no ámbito de creación como da información relativa á posta en escena de obras literarias, premios e revistas en formato pdf. Resultado do proxecto de...

Galego
Cadernos de fraseoloxía galega 17 (2015)

O número 17 (2015) de Cadernos de Fraseoloxía Galega contén 4 traballos que abordan diversos aspectos fraseolóxicos referidos ás fórmulas rutineiras, ás paremias xeocosmolóxicas, á sinonimia e a unidades diversas do ámbito da alimentación. As...

Galego
Cadernos de fraseoloxía galega 18

O número 18, 2016 de Cadernos de Fraseoloxía Galega está estruturado en catro seccións principais. A sección "Estudos" contén cinco artigos sobre diversos aspectos da fraseoloxía e da paremioloxía do galego, do alemán, do portugués, do...

Galego

Conto ilustrado e elaborado para a campaña '37.000 sorrisos', promovida pola Consellería de Política Social, que ten por obxecto evitar os abusos sexuais a menores en Galicia.

Galego
Cadernos Ramón Piñeiro XXXVII

Caderno que acolle, na súa primeira parte, as achegas de medio centenar de autoras e autores que quixeron ser partícipes desta celebración dedicada a Carlos Casares. O volume pousa na cuberta o ex libris de Casares, ao que se acollen as persoas...

Galego
Sobre letras e signos

Volume que recolle medio cento de artigos de colaboradores e colaboradoras para homenaxear ao profesor Anxo Tarrío por mor da súa xubilación. Os ensaios abranguen materias como a historiografía literaria galega, a crítica literaria, a teoría da...

Galego