Busca

111 resultados totais

Revista especializada na educación, que mudou do formato tradicional en soporte físico para o soporte informático.
Dende o número 59 ten un novo ISSN, asignado polo Centro Nacional de ISSN: o 2171-6595.
Continúa tendo como...

Galego

Publicación dixital procedente do formato clásico en papel. Ten como destinataria a comunidade escolar galega, docentes, alumnos/as e pais/nais. Inclúe un foro educativo con artigos sobre temas de actualidade, traballos de investigación, artigos...

Galego
Autor/a
Pernas
Nieto
Daniel
|
Editor/a literario/a
Requeixo
Armando
Fala das Musas e outros poemas

Daniel Pernas Nieto foi un poeta lugués, colaborador na prensa cultural e literaria do seu tempo (Galicia, Follas Novas, Vallibria, El Eco de Villaba) e cura ecónomo na parroquia de Santiago de Baroncelle. Como poeta, deixou esparexidas...

Galego

Anuario dos premios do certame de creadores novos Xuventude Crea 2017 que convoca a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado. Consta de notas biográficas das persoas premiadas nas doce especialidades, así como de fotografías das...

Galego
Mª Victoria Moreno. Homenaxe

"Cadernos Ramón Piñeiro (XXXVIII). María Victoria Moreno. Homenaxe. Palabra fértil no tempo" é un volume colectivo coordinado pola profesora Blanca-Ana Roig Rechou no cal se reúnen dúas ducias de artigos arredor da vida e obra de María Victoria...

Galego
Autor/a
Fernández
Fernández
Miguel Ángel

Este relato achega os nenos e nenas ao pasado celta de Galicia a través dos ollos de Marola, unha nena que levada pola maxia e a imaxinación se ve inmersa nesa época. Neste sentido, este conto ten como obxectivo espertar a curiosidade e as gañas...

Galego
Divinas palabras Revolution

Divinas palabras Revolution conforma o nº 3 da colección O papel do teatro, que dá cabida ás obras levadas a escena polo Centro Dramático Galego. Coeditada pola Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) e Edicións Positivas, nesta versión...

Galego

Ensaio que nos presenta os idiomas oficiais de España, a súa xénese e a súa historia, tendo en conta as diferentes invasións e pobos que nos habitaron, e como a construción, evolución e convivencia dos diferentes idiomas foron configurando as...

Galego
Autor/a
Moreno
Mª Victoria

Obra en que se recollen e describen as características do verso e da prosa establecendo as súas diferenzas, definindo, no caso do verso, os seus elementos máis esenciais como son a rima, a medida, a estrofa... e analizando a prosa desde os seus...

Galego
Autor/a
Ferreirós
Espinosa
Carlos
|
Editor/a literario/a
Requeixo
Cuba
Armando
O legado dos Valladares de Vilancosta

Extensa monografía sobre a familia Valladares, que inclúe valiosos documentos biográficos e literarios tanto do intelectual Xosé Dionisio Valladares coma do seu fillo, o escritor Marcial Valladares Núñez, a súa irmá a poeta Avelina Valladares...

Galego