Nursery plant and seed producers

Material textualNursery plant and seed producers
Entidade
Vicesecretaría Xeral de Apoio á Empresa

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, Secretaría Xeral Técnica, 2021
Edición: 
Lingua: 
51 páxinas

Sinopse

Catálogo de Nursery plant and seed producers onde se recollen de forma clara e por orde cronolóxica todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de competencia municipal dos concellos adheridos ao Sistema de atención ao investimento.
Este catálogo deberá actualizarse permanentemente e supón unha gran simplificación para as empresas e, en particular, para as persoas emprendedoras, que poderán consultar os trámites que lles serán exixidos pola Administración autonómica, o que supón facilitar a comprensión, a planificación e a tramitación da parte administrativa.

Catálogo de Nursery plant and seed producers donde se recogen de forma clara y por orden cronológico todos los trámites administrativos exigibles y las actuaciones necesarias para la implantación de las iniciativas empresariales, incluidos los de competencia municipal de los ayuntamientos adheridos al Sistema de atención a la inversión.
Este catálogo deberá actualizarse permanentemente y supone una gran simplificación para las empresas y, en particular, para las personas emprendedoras, que podrán consultar los trámites que les serán exigidos por la Administración autonómica, lo que supone facilitar la comprensión, la planificación y la tramitación de la parte administrativa.

Comparte