Busca

44 resultados totais

Proyecto LEMGAL

No presente inventario recompílanse 6.381 especies mariñas documentadas en augas atlánticas de Galicia. Se temos en conta que en augas españolas hai descritas ata o momento unhas 11.000 especies mariñas, o elevado número de especies en augas...

Temas: Pesca

Castelán
Guía para a realización de plans de vixilancia ambiental de cultivos mariños en gaiolas flotantes

Esta guía pretende ser unha axuda á debida planificación da piscicultura mariña e unha ferramenta para que esta actividade poida ser sustentable co medio ambiente minimizando as posibles perturbacións. Para isto subminístranse criterios que...

Temas: Pesca

Galego
Guía para la realización de planes de vigilancia ambiental de cultivos marinos en jaulas flotantes

Esta guía pretende ser unha axuda á debida planificación da piscicultura mariña e unha ferramenta para que esta actividade poida ser sustentable co medio ambiente minimizando as posibles perturbacións. Para isto subminístranse criterios que...

Temas: Pesca

Castelán

Publicación electrónica en liña que se insire dentro do proxecto de obradoiros itinerantes e excursións para o fomento de produtos frescos da pesca e da acuicultura nos campamentos xuvenís, centros escolares e actividades escolares.

Temas: Pesca

Galego

Atlas concibido como unha guía para a identificación de parasitos e alteracións patolóxicas durante a observación co microscopio óptico de preparacións histolóxicas. Está estruturado en capítulos que conteñen unha breve introducion e...

Temas: Pesca

Inglés, Galego
Taboas input-output pesca-conserva galegas 2011

A Táboa Input-Output Pesca-Conserva Galegas 2011 é unha ferramenta análitica básica para o coñecemento da estrutura produtiva dos sectores da pesca,industria conserveira, marisqueo e miticultura.
Nela ponse de manifesto o peso relativo das...

Temas: Pesca

Galego
Redes e peixes. Saberes dun mariñeiro

Conxunto de relatos en que o autor nos achega ás artes de pesca, acompañados de anédoctas dos mariñeiros cedeirenses.

Temas: Pesca

Galego

Traballo que procura nos documentos notariais, nos preitos e noutras fontes a verdadeira faciana daquel século crítico. Unha viaxe polo "sistema pesqueiro", a regulación da pesca, a producción e a comercialización da época.
Esta...

Temas: Pesca

Castelán