Busca

961 resultados totais

Neste novo número de Agroexprés estreamos contidos en dúas novas temáticas: por un lado, un artigo de viticultura sobre especies de fungos responsables da enfermidade do pé negro da vide, unha colaboración entre investigadores da Estación de...

Galego

O catálogo ten por obxectivo dar a coñecer os produtos licitados no concurso de compra pública (SI-SER1-21-015) dirixido á subministración sucesiva de material sanitario destinado á prevención, á limpeza e ao tratamento das feridas, baseado na...

Galego
Editor/a literario/a
Alonso
Girgado
Luís
|
Editor/a literario/a
Andrés
Tamara
|
Autor/a
Naveira
Fuentes
Manuel
|
Editor/a literario/a
Requeixo
Armando
Mensajes de Poesía

Edición facsimilar da publicación periódica Mensajes de Poesía, dirixida por Eduardo Moreira e coa participación decisiva de Luz Pozo Garza. Trátase dunha das publicacións máis importantes da Galicia da Posguerra, na cal, entre 1948 e 1952,...

Castelán, Galego
Ás oito da tarde, cando morren as nais

A obra Ás oito da tarde, cando morren as nais, é un canto coral sustentado no baleiro, un xogo irónico sobre a relación entre o teatro e a súa recepción. Aquí, a procura da identidade individual, amparada na masa superficial e ignorante...

Galego
A vida na Galicia do século XVIII

Primeiros cinco fascículos da serie de investigación Pescuda no Arquivo: A vida na Galicia do século XVIII. Estos cinco primeiros números están dedicados ás enfermidades, á medicina, á alimentación, ás casas e ao enxoval.  

Galego
Vieiros trobadorescos

A literatura medieval e a lingüística románica —disciplinas, a miúdo, entrelazadas de forma enriquecedora— trazan os vieiros polos que a profesora Mercedes Brea ten transitado ao longo da súa carreira docente e investigadora na Universidade de...

Galego
Manuel Vilariño. After the whale

Catálogo da exposición sobre Manuel Vilariño. After the whale.  

Castelán, Galego, Inglés