Busca

975 resultados totais

Sucasas, camiño e mitoloxía

Trátase do catálogo da exposición que perdurará no tempo.

Galego
Nudibranquios das costas de Galicia

Este libro tenta ofrecer unha simple ferramenta visual de identificación destes rechamantes moluscos pertencentes á orde Nudibranchia, coñecidos popularmente como lesmas de mar ou nudibranquios, mediante fotos realizadas no seu hábitat natural, a...

Temas: Pesca

Galego
Esponxas do Litoral de Galicia

O libro Esponxas mariñas de Galicia é unha obra divulgativa e de consulta especializada, que pretende achegar a fauna mariña da nosa comunidade dunha maneira nova, isto é, mostrando os animais da maneira na que se atopan no medio natural. As...

Temas: Pesca

Galego
Normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia: Guía explicativa

A finalidade desta publicación é dar a coñecer e sistematizar os aspectos máis importantes da normativa actualmente vixente en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, nomeadamente o Decreto 226/2022, do 22 de decembro, polo...

Galego
Nin me amoles

Nin me amoles, de Ana Carreira, conforma o número 28 da colección Biblioteca Dramática Galega, que integra as obras gañadoras dos premios Álvaro Cunqueiro para textos teatrais e Manuel María de literatura dramática infantil convocados pola...

Galego
Autor/a
Castro
Paredes
Fernando
O traxe

O traxe, de Fernando Castro Paredes, conforma o número 27 da colección Biblioteca Dramática Galega, que integra as obras gañadoras dos premios Álvaro Cunqueiro para textos teatrais e Manuel María de literatura dramática infantil convocados pola...

Galego
Autor/a
Canido
Xosé Luis
|
Autor/a
Reixa
Antón
Detrás do espello

Amosar o vínculo singular que desenvolveron con Galicia científicos, escritores, artistas plásticos ou cineastas foráneos do último século e medio. Ese é o obxectivo de Detrás do espello, unha mostra que explora a biografía e o traballo dunha...

Castelán, Galego, Inglés