Busca

2449 resultados totais

Este procedemento pretende reflectir as actuacións que deben levar a cabo os profesionais para a correcta administración de fármacos por vía inhalatoria, e para o manexo dos dispositivos necesarios para a dita administración da medicación...

Castelán

Este procedemento pretende reflectir as actuacións que deben levar a cabo os profesionais para a correcta administración de fármacos por vía inhalatoria, e para o manexo dos dispositivos necesarios para a dita administración da medicación...

Galego

Este procedemento pretende documentar as accións que se van realizar para a administración segura e eficaz dos medicamentos por vía rectal con fins terapéuticos, preventivos ou diagnósticos. Publicarase no portal Femora do Servizo Galego de Saúde...

Castelán

A estratexia de xestión do cancro en Galicia describe as actuacións que se van desenvolver en Galicia nos próximos 6 anos agrupados en 8 áreas focais. Representan un total de 55 intervencións para este período. Especificanse aquelas que se...

Castelán

O contido vai dirixido a técnicos sanitarios e persoal de ONG que traballan no campo da VIH-sida e trata o tema das novas infeccións da inmunodeficiencia humana e outras infeccións de transmisión sexual, de maneira que se informe sobre o...

Galego

O contido vai dirixido a técnicos sanitarios e persoal de ONG que traballan no campo da VIH-sida e trata o tema das novas infeccións da inmunodeficiencia humana e outras infeccións de transmisión sexual, de maneira que se informe sobre o...

Castelán