Busca

2555 resultados totais

Estadísitca de protección de menores

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Castelán
Tesouros reais. Obras maestras do Terra Sancta Museum

Ao longo de medio milenio as casas reais católicas europeas doaron recursos materiais e financeiros, así como suntuosas pezas de arte sacra á Basílica do Santo Sepulcro en Xerusalén; tendo como eixo central estas doazóns, o catálogo da mostra...

Castelán, Galego, Inglés
O menor

O menor: Procesos a-significantes na arte contemporánea foi a obra premiada na cuarta edición do Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea. O texto, a partir dunha serie de exemplos tomados das artes visuais, a música, a...

Galego
A cidade e as xentes 1970-1979

Catálogo coa selección de 900 negativos entre os 50.000 visionados do Fondo Vega custodiado polo Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Este catálogo corresponde ao período de 1970 a 1979, é o cuarto tomo en que se reflicten as exposicións...

Galego
Coautor/a
Heyvaert
Anne
|
Coautor/a
de Llano
Cabado
Pedro
|
Coautor/a
Davidts
Wouter
|
Coautor/a
Pereira
Rodriguez
Anton
|
Coautor/a
Olmo
García
Santiago Bruno
|
Coordinador/a
Heyvaert
Anne
|
Coordinador/a
Expósito
Elena
|
Tradutor/a
Watson
Josephine
René Heyvaert

A obra de René Heyvaert (Gante, 1929-Scheldewindeke, Bélxica, 1984) é sobria, sinxela e á vez extraordinariamente complexa, ligada tanto ás vangardas históricas como ás súas propias circunstancias vitais. Reflicte a mirada dun artista...

Castelán, Inglés