Busca

895 resultados totais

Na última década, a obesidade xurdiu como un problema emerxente na nosa poboación e supón un desafío para a súa abordaxe desde unha perspectiva de saúde pública que, contemplada como un acto colectivo, debe asegurar un óptimo estado de saúde para...

Castelán

Este procedemento pretende documentar as accións que se van realizar para a administración segura e eficaz dos medicamentos por vía rectal con fins terapéuticos, preventivos ou diagnósticos. Publicarase no portal Femora do Servizo Galego de Saúde...

Galego

Combater a obesidade require medidas en todos os ámbitos. A escola constitúe unha contorna adecuada para contribuír a adquirir hábitos saudables, polo que esta intervención é fundamental para a loita contra a obesidade.

Castelán