Busca

918 resultados totais

Guía que se insire dentro da colección Guías prácticas de feridas do Servizo Galego de Saúde (SERGAS); de acordo coas estratexias e liñas de acción promovidas a través do programa Úlceras fóra, que coordina a Subdirección Xeral de Ordenación...

Galego
Entidade
Observatorio Galego de Dinamización Demográfica
|
Coordinador/a
Rodríguez
Galdo
María Xosé

Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en novembro de 2023. O informe analiza de forma extensa ao longo de seis capítulos os...

Galego
Estaiísitca protección de menores

Publicación anual con información estatística sobre menores en situación de desprotección e sobre adopcións. Define as distintas figuras legais que protexen en situación de risco e desamparo: garda, tutela e acollemento, sexa familiar ou...

Galego