Busca

47 resultados totais

O coñecemento sobre a recuperación de zonas produtivas de moluscos aínda é moi escaso e hai moita marxe para seguir adiante coa innovación e mellora; isto é especialmente certo para o caso do berberecho común. O presente documento pretende...

Temas: Pesca

Galego
Nudibranquios das costas de Galicia

Este libro tenta ofrecer unha simple ferramenta visual de identificación destes rechamantes moluscos pertencentes á orde Nudibranchia, coñecidos popularmente como lesmas de mar ou nudibranquios, mediante fotos realizadas no seu hábitat natural, a...

Temas: Pesca

Galego
Esponxas do Litoral de Galicia

O libro Esponxas mariñas de Galicia é unha obra divulgativa e de consulta especializada, que pretende achegar a fauna mariña da nosa comunidade dunha maneira nova, isto é, mostrando os animais da maneira na que se atopan no medio natural. As...

Temas: Pesca

Galego
Proyecto LEMGAL

No presente inventario recompílanse 6.381 especies mariñas documentadas en augas atlánticas de Galicia. Se temos en conta que en augas españolas hai descritas ata o momento unhas 11.000 especies mariñas, o elevado número de especies en augas...

Temas: Pesca

Castelán
Guía para a realización de plans de vixilancia ambiental de cultivos mariños en gaiolas flotantes

Esta guía pretende ser unha axuda á debida planificación da piscicultura mariña e unha ferramenta para que esta actividade poida ser sustentable co medio ambiente minimizando as posibles perturbacións. Para isto subminístranse criterios que...

Temas: Pesca

Galego
Guía para la realización de planes de vigilancia ambiental de cultivos marinos en jaulas flotantes

Esta guía pretende ser unha axuda á debida planificación da piscicultura mariña e unha ferramenta para que esta actividade poida ser sustentable co medio ambiente minimizando as posibles perturbacións. Para isto subminístranse criterios que...

Temas: Pesca

Castelán

Publicación electrónica en liña que se insire dentro do proxecto de obradoiros itinerantes e excursións para o fomento de produtos frescos da pesca e da acuicultura nos campamentos xuvenís, centros escolares e actividades escolares.

Temas: Pesca

Galego

Atlas concibido como unha guía para a identificación de parasitos e alteracións patolóxicas durante a observación co microscopio óptico de preparacións histolóxicas. Está estruturado en capítulos que conteñen unha breve introducion e...

Temas: Pesca

Inglés, Galego
Taboas input-output pesca-conserva galegas 2011

A Táboa Input-Output Pesca-Conserva Galegas 2011 é unha ferramenta análitica básica para o coñecemento da estrutura produtiva dos sectores da pesca,industria conserveira, marisqueo e miticultura.
Nela ponse de manifesto o peso relativo das...

Temas: Pesca

Galego