Busca

427 resultados totais

Documento en formato de fichas que se configura coma unha ferramenta de axuda e para dar unhas pautas básicas de actuación para evitar que eses materiais atopados de forma inesperada poidan poñer en risco as persoas traballadoras ou terceiras...

Castelán

Documento en formato de fichas que se configura coma unha ferramenta de axuda e para dar unhas pautas básicas de actuación para evitar que eses materiais atopados de forma inesperada poidan poñer en risco as persoas traballadoras ou terceiras...

Galego

Documento que se configura coma unha ferramenta de axuda e para dar unhas pautas básicas de actuación, para evitar que eses materiais atopados de forma inesperada poñan en risco a persoas traballadoras ou outras, por descoñecemento da posible...

Galego

Publicación que proporciona un coñecemento pormenorizado sobre a estrutura do mercado laboral da Comunidade Autónoma de Galicia; presenta, para este obxectivo, información detallada das principais variables que condicionan o funcionamento do...

Galego