Busca

32 resultados totais

Autor/a
Paz
Valiñas
Lucinda
|
Autor/a
Maceira
Rozas
María del Carmen
|
Autor/a
Varela
Lema
Leonor

Publicación electrónica en soporte CD verbo do xeito en que se avalía a seguridade e efectividade da descompresión percutánea discal por láser (DPDL) no tratamento das hernias discales lumbares, cervicais e torácicas.

Castelán

Publicación electrónica en soporte físico que ten como obxectivo coñecer a efectividade sobre o cancro de pulmón da tomografía computarizada de baixa dose de radiación (TCBD) para reducir a mortaldade por esta patoloxía en pacientes fumadores con...

Castelán

Informe en soporte electrónico destinado a obter unha lista de tecnoloxías sanitarias priorizadas, novas e emerxentes, susceptibles de ser incorporadas ao Sistema Nacional de Saúde nos próximos 0-2 anos.

Castelán

Documento en soporte electrónico, preparado co obxectivo xeral de sintetizar os aspectos máis importantes en relación cos principios, procedementos e metodoloxía da elaboración de informes rápidos de avaliación de tecnoloxías sanitarias no...

Castelán

Edición de carácter bibliográfico que recolle a reprodución literaria galega anual tanto no ámbito de creación coma no da información relativa á posta en escena de obras literarias, premios e revistas en formato CD. Resultado do proxecto de...

Galego

Publicación en soporte electrónico que ten como obxectivo avaliar a efectividade e a seguridade da anxioplastia con estent capturador de células proxenitoras de endotelio en pacientes con cardiopatía isquémica debida a estenoses coronarias.

Castelán