Busca

46 resultados totais

Traballo que procura nos documentos notariais, nos preitos e noutras fontes a verdadeira faciana daquel século crítico. Unha viaxe polo "sistema pesqueiro", a regulación da pesca, a producción e a comercialización da época.
Esta...

Temas: Pesca

Castelán

Tese de doutoramento de Staffan Mörling -profesor da Universidade de Lund (Suecia)- que complementa e amplía o estudo das condicións de creación e de mantemento ou desaparición das dúas embarcacións máis significativas en Galicia, a dorna e a...

Temas: Pesca

Galego

Tese de doutoramento de Staffan Mörling -profesor da Universidade de Lund (Suecia)- que complementa e amplía o estudo das condicións de creación e de mantemento ou desaparición das dúas embarcacións máis significativas en Galicia, a dorna e a...

Temas: Pesca

Castelán

Tese de doutoramento de Staffan Mörling -profesor da Universidade de Lund (Suecia)- que complementa e amplía o estudo das condicións de creación e de mantemento ou desaparición das dúas embarcacións máis significativas en Galicia, a dorna e a...

Temas: Pesca

Inglés

Publicación estruturada en fichas que nos informan dos principais equipos de traballo instalados nos buques de pesca, os requisitos comúns de seguridade, as obrigas do empresario e traballadores e referencias de normativa e lexislación.

Castelán