Busca

44 resultados totais

Tese de doutoramento de Staffan Mörling -profesor da Universidade de Lund (Suecia)- que complementa e amplía o estudo das condicións de creación e de mantemento ou desaparición das dúas embarcacións máis significativas en Galicia, a dorna e a...

Temas: Pesca

Galego

Tese de doutoramento de Staffan Mörling -profesor da Universidade de Lund (Suecia)- que complementa e amplía o estudo das condicións de creación e de mantemento ou desaparición das dúas embarcacións máis significativas en Galicia, a dorna e a...

Temas: Pesca

Castelán

Tese de doutoramento de Staffan Mörling -profesor da Universidade de Lund (Suecia)- que complementa e amplía o estudo das condicións de creación e de mantemento ou desaparición das dúas embarcacións máis significativas en Galicia, a dorna e a...

Temas: Pesca

Inglés

Publicación estruturada en fichas que nos informan dos principais equipos de traballo instalados nos buques de pesca, os requisitos comúns de seguridade, as obrigas do empresario e traballadores e referencias de normativa e lexislación.

Castelán

Dicionario ilustrado, descritivo, valorado, numérico e estatístico das artes, aparellos e instrumentos que se usan para a pesca marítima en toda España.

Temas: Pesca

Castelán

Folleto que informa verbo da prevención de riscos laborais e as boas prácticas que se deben observar na estracción de recursos específicos da pesca, entendidos estes como aquelas especies marisqueiras que requiren dun sistema de xestión...

Galego