Virando aparellos : a prevención de riscos no traballo cos equipos instalados a bordo dos buques de pesca

Material audiovisualVirando aparellos : a prevención de riscos no traballo cos equipos instalados a bordo dos buques de pesca

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Traballo e Benestar, Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, 2013
Edición: 
Lingua: 

Sinopse

DVD explicativo das medidas preventivas que se deben adoptar respecto dos equipos de traballo a bordo de buques de pesca. Está dirixido aos traballadores do mar.

P.V.P. (I.V.E. Incluído): 
0,00 €

Comparte