Lista pública "Camiño de Santiago" de Cecilia

El Camino de Santiago como bien de interés cultural

Publicación que aborda temas de gran relevancia dentro do ámbito xacobeo: o Camiño público e o Camiño como ben de interese cultural, o estudo da regulación que debe aplicárselle, a ordenación urbanística do Camiño de Santiago, a súa protección e...

Material textualEl culto a Baco en el Camino: Vino, Vide, Wine

Autor/a
Álvarez
Herrera
Cristino
El culto a Baco en el Camino

O Camiño Francés, o máis transitado, é hoxe unha ruta enoturística de primeira clase, unha das máis interesantes do mundo. O peregrino, desde que cruza os Pireneos, viaxa a través de bisbarras nas que se elaboran viños de altísima calidade....

A exposición 'O Hospital Real de Santiago de Compostela e a Hospitalidade no Camiño de Peregrinación' abriu as súas portas no Museo do Pobo Galego no verán de 2004. Tratábase de lembrar a importancia que estes centros de acollida...

El redescubrimiento del Camino de Santiago por Francisco Pons-Sorolla

Estudo realizado por Belén Castro Fernández sobre o arquitecto Pons-Sorolla que recolle as súas intervencións no Camiño de Santiago: o traslado e nova ordenación de Portomarín, a liberación da muralla romana de Lugo, a musealización das pallozas...

Elías Valiña, o valedor do Camiño. 1959-1989

Luis Celeiro fai un percorrido pola traxectoria vital de Elías Valiña, cura do Cebreiro entre 1959 e 1989, desde onde acometeu un labor pioneiro a prol da recuperación e revalorización do Camiño de Santiago. Foi o primeiro en sinalizalo con...

Elías Valiña, valedor del Camino. 1959-1989

Luis Celeiro fai un percorrido pola traxectoria vital de Elías Valiña, cura do Cebreiro entre 1959 e 1989, desde onde acometeu un labor pioneiro a prol da recuperación e revalorización do Camiño de Santiago. Foi o primeiro en sinalizalo con...

En Camiño. Colección fotográfica de Silvia Steinbach

Catálogo da exposición fotográfica “En Camiño”, de Silvia Steinbach. As fotografías recollen imaxes do Camiño Francés e da cidade de Santiago de Compostela; un percorrido por distintos espazos naturais e culturais que compón un relato plural...

 Guía del peregrino para situaciones de emergencia sanitaria (edic. bilingüe)

A Guía do peregrino para situacións de emerxencia sanitaria, editada en galego e castelán, inclúe consellos para realizar o Camiño de Santiago, unha guía de primeiros auxilios, mapas que sinalan os puntos de asistencia sanitaria no Camiño Francés...

Páxinas