Busca

808 resultados totais

Centros de servizos sociais

Catálogo de centros de servizos sociais onde se recollen de forma clara, e por orde cronolóxica, todos os trámites administrativos exixibles e as actuacións necesarias para a implantación das iniciativas empresariais, incluídos os de competencia...

Galego

Os miomas uterinos son tumores benignos da parede do útero que poden causar problemas importantes como o sangrado uterino anormal ou menstrual abundante, presión ou dor na pelve e efectos na reprodución.
Avalia-t realizou este informe co...

Castelán

A finalidade deste procedemento é elaborar un documento que sirva de guía para os profesionais sanitarios no que respecta á administración de fármacos por vía nasal, de modo que se reduza a variabilidade clínica, se incorporen as mellores...

Castelán

Este procedemento pretende documentar os coidados que se realizan ao paciente portador dun reservorio subcutáneo incorporando a mellor evidencia existente. A súa finalidade é a estandarización dos criterios de actuación e reducir a variabilidade...

Galego

Este procedemento pretende documentar os coidados que se realizan ao paciente portador dun reservorio subcutáneo incorporando a mellor evidencia existente. A súa finalidade é a estandarización dos criterios de actuación e reducir a variabilidade...

Castelán

A finalidade deste procedemento é elaborar un documento que sirva de guía para os profesionais sanitarios no que respecta á administración de fármacos por vía nasal, de modo que se reduza a variabilidade clínica, se incorporen as mellores...

Galego

Este procedemento pretende documentar os coidados que se realizan no paciente portador ou que precisa dunha sonda nasogástrica, incorporando a mellor evidencia existente. A súa finalidade é a estandarización dos criterios de actuación e reducir a...

Galego