Busca

47 resultados totais

Publicación estruturada en fichas que nos informan dos principais equipos de traballo instalados nos buques de pesca, os requisitos comúns de seguridade, as obrigas do empresario e traballadores e referencias de normativa e lexislación.

Castelán

Dicionario ilustrado, descritivo, valorado, numérico e estatístico das artes, aparellos e instrumentos que se usan para a pesca marítima en toda España.

Temas: Pesca

Castelán

Folleto que informa verbo da prevención de riscos laborais e as boas prácticas que se deben observar na estracción de recursos específicos da pesca, entendidos estes como aquelas especies marisqueiras que requiren dun sistema de xestión...

Galego

Cartel divulgativo sobre a importancia da utilización do chaleco salvavidas: motivos para utilizalo, uso axeitado, colocación, utilización en cuberta, almacenamento e mantemento.

Galego

Cartel divulgativo sobre a importancia da utilización do chaleco salvavidas: motivos para utilizalo, uso axeitado, colocación, utilización en cuberta, almacenamento e mantemento.

Castelán