Busca

12 resultados totais

Memoria Xacobeo 2010

O libro “Memoria Xacobeo 2010” recolle os eventos máis salientables da programación deseñada pola S.A. de Xestión do Plan Xacobeo para o Ano Santo 2010.
Esta memoria percorre os 10 camiños temáticos que estruturaron os contidos da...

Galego
Memoria Xacobeo 2010

O libro “Memoria Xacobeo 2010” recolle os eventos máis salientables da programación deseñada pola S.A. de Xestión do Plan Xacobeo para o Ano Santo 2010.
Esta memoria percorre os 10 camiños temáticos que estruturaron os contidos da...

Castelán