Busca

8 resultados totais

Percorrer o tempo

Catálogo da exposición Percorrer o tempo: visións contemporáneas do Camiño que reúne un amplo abano de olladas artísticas sobre a experiencia do camiño dende unha ollada contemporánea. Os 10 artistas que forman parte desta mostra achéganse a cada...

Galego

Un dos problemas máis frecuentes que atopa o colectivo de refuxiados no sistema sanitario é o problema de comunicación provocado polo descoñecemento do idioma.
Por isto, un dos itinerarios formativos do Programa de mellora da asistencia...

Galego