Busca

3 resultados totais

Mural fabrica de Magadalena

Publicación conmemorativa da adquisición por parte da Cidade da Cultura da Cultura do mural que Luis Seoane deseñou para a Fábrica de Porcelana da Magdalena en Bos Aires.

Castelán, Galego

Volume II de Pel e madeira, publicación de cadernos de partituras de música tradicional e popular galega, arranxada para diversos formatos e cunha finalidade didáctica. A obra é coeditada pola AGADIC e Dos Acordes.

Galego
 Manual de formación para coidados no contorno familiar

Este manual pretende ser un instrumento que permita formar sobre as principais habilidades, estratexias e procedementos para afrontar e manexar correctamente as situacións de coidado e para que as persoas coidadoras poidan desenvolver a súa...

Galego