Busca

1 resultados totais

Dicionario galego ucraíno

Dicionario bilingüe galego-ucraíno/ucraíno-galego coas palabras tamén en castelán, coa transliteración do ucraíno e co pictograma ARASAAC correspondente, para uso maioritariamente escolar.
Preséntase en formato nunha única publicación que...

Castelán, Galego, Ucraíno