Podo pedir publicacións desde calquera lugar do mundo?

Actualmente só é posible realizar envíos a España (Península, Ceuta e Melilla, Baleares e Canarias).