Atoparei nesta web todas as publicacións da Xunta?

Por agora non. A carga de contidos estase a facer de maneira paulatina. Comezouse cunha selección de publicacións dos últimos 5 anos, dándolle prioridade a aquelas dispoñibles para a súa distribución física ou a súa descarga. Irase ampliando ata incluír o maior número de publicacións posible, con independencia da súa data de edición.