As publicacións da Xunta só se venden a través deste portal web?

Non. Tamén se poden adquirir en librarías convencionais e outros puntos de venda de publicacións. Existen publicacións que non se atopan á venda na web da Libraría Institucional, especialmente coedicións entre a Xunta de Galicia e empresas editoriais, que si se poden adquirir en librarías.