Publicación seriada

Colección Convivir co TDAH

Esta colección é froito da colaboración entre a Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e a Fundación Ingada. Pretende servir de canle a publicacións elaboradas por persoal especializado sobre temáticas relacionadas cos trastornos de déficit de atención e os problemas que del se derivan.
Son guías de carácter práctico e divulgativo e de lectura fácil que ten como principal finalidade asesorar as familias e o contorno familiar que se ve afectado por convivir con persoas que sofren o TDAH.
O uso de tipografías, ilustracións e cores contribúen complementariamente a acadar este obxectivo.
Estas guías están pensadas para a súa publicación en web e o número de títulos pode variar cada ano.
Cada número de colección editarase en dúas versións: galego e castelán.
Para manter a unidade formal da colección o formato utilizado será o de 210 x 168 mm e cada título de colección irá acompañado do seu correspondente número arábigo. Así mesmo, o nome da colección irá acompañado do seu símbolo identificador correspondente.
As cubertas e portada interior adáptanse ás normas de identidade corporativa establecidas no Manual de identidade corporativa da Xunta de Galicia.
Na cuberta, o maquetador (Antonio Lameiro Ces) xoga coa distinta colocación de títulos, cores e círculos, os cales se disporán de forma diferente en cada unha delas. Na contracuberta, a disposición da identidade corporativa da Xunta de Galicia e da Fundación Ingada e a marca Galicia aparecerán sempre de xeito uniforme segundo o disposto no referido manual.
O nome da colección Convivir co TDAH aparecerá sempre acompañado do seu símbolo identificativo na cuberta e na páxina de identificacións.
Na portada interior aparecerán o título da publicación, os autores e o pé de imprenta e na páxina de identificacións constarán ademais o número de edición xunto co ano, os coeditores, o enderezo electrónico das web e a licenza Creative Commons baixo a cal se distribúe.
Nas seguintes páxinas presentamos as características técnicas da colección (tipografías, tamaños, cores, estrutura e disposición do texto, etc.)

Anos: 2018

Números dispoñibles: 7

Material textualEl TDAH en los centros de menores: Guía de buenas prácticas

Autor/a
Balado
Alves
Claudia
|
Coautor/a
Cambeiro
Díaz
Carollina
|
Coautor/a
Diéguez
Rodríguez
Ana
|
Coautor/a
Gómez
Suárez
Ana Fátima
|
Coautor/a
Pérez
García
Silvia
|
Coautor/a
Susacasa
Noval
Octavio
|
Coautor/a
Vilas
Debén
Natalia
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación
El TDAH en los centros de menores

El número 4 de esta colección se centra en la situación que presentan los menores con problemas y el mundo judicial. Intenta limar las diferencias que existen entre medidas judiciales que se pueden aplicar a quienes comete infracciones y su...

Material textualO TDAH nos centros de menores: Guía de boas prácticas

Autor/a
Balado
Alves
Claudia
|
Coautor/a
Cambeiro
Díaz
Carolina
|
Coautor/a
Diéguez
Rodríguez
Ana
|
Coautor/a
Gómez
Suárez
Ana Fátima
|
Coautor/a
Pérez
García
Silvia
|
Coautor/a
Susacasa
Noval
Octavio
|
Coautor/a
Vilas
Debén
Natalia
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación
O TDAH nos centros de menores

El número 4 de esta colección se centra en la situación que presentan los menores con problemas y el mundo judicial. Intenta limar las diferencias que existen entre medidas judiciales que se pueden aplicar a quienes cometen infracciones y su...

Material textualComo convivir con el TDAH

Autor/a
Prieto
Lago
Alejandra... [et al.]
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación

La Fundación Ingada y la Consellería de Política Social presentan el número 3 de la colección Convivir con el TDAH, que incide en cómo afectan a las vacaciones extraescolares en las familias con hijos con trastorno de déficit de atención e...

Material textualComo convivir co TDAH

Autor/a
Prieto
Lago
Alejandra... [et al.]
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación

La Fundación Ingada y la Consellería de Política Social presentan el número 3 de la colección Convivir con el TDAH, que incide en cómo afectan las vacaciones extraescolares en las familias con hijos con trastorno de déficit de atención e...

Material textualGuía de asesoramento familiar

Autor/a
Gómez
Suárez
Ana Fátima... [et al.]
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación

La Fundación Ingada y la Consellería de Política Social presentan esta guía de asesoramiento técnico y jurídico para aquellas familias en las que alguno de sus miembros están afectados por el TDAH. En ella se encuentran explicaciones que ayudan a...

Material textualGuía de asesoramiento familiar

Autor/a
Gómez
Suárez
Ana Fátima... [et al.]
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez
Encarnación

La Fundación Ingada y la Consellería de Política Social presentan esta guía de asesoramiento técnico y jurídico para aquellas familias en las que alguno de sus miembros están afectados por el TDAH. En ella se encuentran explicaciones que ayudan a...

Material textualTDAH e terapia ocupacional

Autor/a
Rey
Iglesias
Alejandra
|
Coautor/a
Alonso
Cadavid
Andrea
|
Coautor/a
Cerviño
Carro
Sira
|
Ilustrador/a
Díaz
Martínez, Encarnación

Esta guía intenta dar respuesta a las necesidades ocupacionales que pueden presentar las personas con TDAH (trastorno por déficit de atención y hiperactividad) ofreciendo una atención integral, tanto la estas personas como a sus familias.