Procedemento de colocación e coidados da sonda nasogástrica. FEMORA

Material textualProcedemento de colocación e coidados da sonda nasogástrica. FEMORA
Autor/a
Álvarez
González
Pilar
Autor/a
De la Concepción
Da Silva
Mª Pilar
Autor/a
Fariñas
Lorenzo
Begoña
Autor/a
[et.al.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, 2022
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
G: Guías, manuais, protocolos, procesos, procedementos, instrucións e normativa
115
Procedemento

Sinopse

Este procedemento pretende documentar os coidados que se realizan no paciente portador ou que precisa dunha sonda nasogástrica, incorporando a mellor evidencia existente. A súa finalidade é a estandarización dos criterios de actuación e reducir a variabilidade clínica coa incorporación das mellores prácticas na actividade asistencial diaria dos profesionais e garantir en todo momento a seguridade e confort, así como a continuidade asistencial do paciente en todos os niveis asistenciais.

Comparte