Plan Obesidad Zero en Galicia: Plan de acción para la prevención del sobrepeso y la obesidad en Galicia desde una perspectiva de salud pública 2022-2030

Material textualPlan Obesidad Zero en Galicia: Plan de acción para la prevención del sobrepeso y la obesidad en Galicia desde una perspectiva de salud pública 2022-2030
Autor/a
Bermejo
Díaz de Rábago
María Asunción
Autor/a
Blanco
Iglesias
Orlando
Autor/a
Cruces
Maneiro
Ana Belén [et.al.].

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública, 2022
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
C: Plans, proxectos e programas
9
Plan

Sinopse

Na última década, a obesidade xurdiu como un problema emerxente na nosa poboación e supón un desafío para a súa abordaxe desde unha perspectiva de saúde pública que, contemplada como un acto colectivo, debe asegurar un óptimo estado de saúde para a súa poboación de referencia, produto á súa vez de diferentes niveis de influencia.
A través deste plan, a Dirección Xeral de Saúde Pública pretende mellorar o acceso ao coñecemento sobre hábitos de vida saudables, a contornas seguras e propicias e a unha oferta alcanzable e de calidade de produtos saudables, como un remedio que permita reducir o sobrepeso e a obesidade e mellorar a saúde da nosa poboación.

Comparte