Material metodológico de la Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días

Material textualMaterial metodológico de la Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa al adulto en situación de últimos días

Datos

Edita: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Sanidade. Servizo Galego de Saúde. Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde-avalia-t, 2021
Edición: 
Lingua: 
Colección: 
Guías de Práctica Clínica en el SNS

Sinopse

Neste documento preséntase o manexo metodolóxico da Guía de práctica clínica (GPC) sobre atención paliativa ao adulto en situación de últimos días do programa de GPC no Sistema nacional de saúde. Para cada área clínica abordada preséntase a pregunta clínica en formato PICOD (Paciente, intervención, Outcomes resultados e Deseño), a procura bibliográfica, os perfís de evidencia GRADE, as táboas de evidencia e os estudos excluídos e motivos de exclusión. Finalmente, preséntanse os custos unitarios dos fármacos máis empregados na situación de últimos días.

Comparte